Archiwum Strokestown Park

Archiwum Strokestown Park to kompletny zapis gospodarczej, społecznej i własnościowej historii tej posiadłości na przestrzeni 300 lat, zwłaszcza z XIX i XX wieku. Zbiory archiwum ukazują prawdziwy obraz życia jednego z najbardziej okazałych irlandzkich majątków ziemskich. Są wśród nich tysiące dokumentów odnoszących się do wielkiego głodu, który dotknął Irlandię w latach 40. XIX wieku, co nadaje zbiorom ogólnonarodową i międzynarodową wagę. Odkryte zostały przypadkowo, gdy w 1979 roku Jim Callery po nabyciu dworu sprawdzał, co się w nim znajduje. Znaleziony materiał doprowadził do założenia w Strokestown Narodowego Muzeum Wielkiego Głodu. Zwiedzający mogą się tu wiele dowiedzieć o tym tragicznym rozdziale w historii Irlandii, poznając historie ludzi – dzierżawców i właścicieli ziemskich – którzy osobiście doświadczyli dramatów tamtego okresu.

Archiwum obejmuje dokumenty najmu i dzierżawy ziemi, korespondencję, rejestry wykonywanych prac i finansów, a także imiona i nazwiska oraz historie dzierżawców, drobnych czynszowników i wolnych najmitów, w tym 1490 mężczyzn, kobiet i dzieci, na których w 1847 roku wymuszono emigrację; ziemian, nadzorców i pośredników, rzemieślników i handlarzy, których życie obracało się wokół tej posiadłości oraz w dużej mierze od niej zależało. Ponadto do Archiwum należy pochodząca z końca XIX wieku kolekcja szklanych negatywów – prawdziwa fotograficzna rzadkość – które zostały profesjonalnie zdigitalizowane.

W 2018 roku powołano Międzynarodowy Komitet Doradczy, by służył poradą w sprawie przyszłości Archiwum, a to w 2019 roku zaowocowało zatrudnieniem pełnoetatowego archiwisty. Martin Fagan pracuje nad katalogowaniem i przenoszeniem zbiorów w celu ich zabezpieczenia dla przyszłych pokoleń, udostępnienia dla badaczy naukowych oraz utrwalania ich renomy jako bezcennego źródła historycznego.

 

Więcej informacji o Archiwum można uzyskać, kontaktując się z nami pod adresem info@strokestownpark.ie

Archiwum w Strokestown robi szybkie postępy, stając się nie tylko niezwykle ważną skarbnicą wiedzy historycznej o wielkim głodzie i o irlandzkim systemie dzierżawienia ziemi, lecz także miejscem bardzo przyjaznym dla użytkowników. To bardzo przyjemne środowisko badawcze dla naukowców z całego świata.
dr Mark G. McGowan, profesor historii z Uniwersytetu w Toronto, w Kanadzie