Teach Pháirc Bhéal na mBuillí (Turas Treoraithe)

Bí linn ar thuras treoraithe a mhaireann uair an chloig thart ar Theach Pháirc Bhéal na mBuillí, baile mhuintir Pakenham Mahon ar feadh níos mó ná 300 bliain, agus áit a gceapfá nach ndeachaigh imeacht na mblianta i bhfeidhm air. Bíodh baint acu le taobh thuas staighre nó le taobh thíos staighre an tí, chuir gach glúin a gcaibidil féin le scéal an Tí Mhóir Phallaidiaigh seo.

Nuair a d´fhág Olive Pakenham Mahon, an duine deireanach den teaghlach, Teach Pháirc Bhéal na mBuillí sna 1970í thug sí léargas do na glúnta atá le teacht ar stair fhada a teaghlaigh, agus freisin ar ról tábhachtach an Tí, agus ról a sinsir, an Maor Denis Mahon, i stair an Ghorta Mhóir sna 1840í. Cuireann sin ar ár gcumas saol rachmasach a teaghlaigh a chur i gcomparáid le bochtanas agus le hanró a gcuid tionóntaí i lár na 1800í.

Inniu, a bhuíochas sin d´iarrachtaí Jim Callery, a bhfuil Teach Pháirc Bhéal na mBuillí caomhnaithe aige do na glúnta atá le teacht, tugann turas treoraithe léargas suaithinseach duit maidir leis an saol i gceann de thithe is mó na hÉireann, teach atá fós feistithe le sealúchas ar fad an teaghlaigh, sealúchas a bailíodh thar thréimhse 300 bliain.

Téigh ar aistear siar tríd an am agus tú ag féachaint thart ar an gcistin ghailearaithe – an sampla deireanach den saghas sin cistine atá ar fáil in Éirinn – ar na seomraí foirmeálta grástúla, ar sheomra naíolainne agus ar sheomra scoile na leanaí. Cluinfidh tú faoina lán de na daoine a chónaigh agus a d´oibrigh anseo agus a raibh an áit fhíorspéisiúil seo mar bhaile acu. Idir shúgradh is dáiríre, ócáidí ceiliúrtha agus cuid de na blianta ba mhillteanaí i stair na hÉireann, bhí an teach mór seo mar fhinné acu ar fad; bí linn ar thuras, mar sin de, chun tuilleadh a fháil amach.