Réadmhaoin De Chuid Iontaobhas Oidhreachta Na hÉireann

Tá Iontaobhas Oidhreachta na hÉireann, eagraíocht neamhspleách neamhbhrabúis, tar éis a bheith ag obair le Páirc Bhéal na mBuillí agus le Grúpa Westward chun cabhrú chun todhchaí na háite speisialta seo i gCroíthailte Ceilte na hÉireann a chinntiú. I 2015 bronnadh freagracht as an réadmhaoin ar an Iontaobhas chun gnó inbhuanaithe a chruthú do na glúnta atá le teacht a mbeadh an pobal áitiúil in ann leanúint air de bheith ag baint leasa as.

 

Táimid ríshásta go n-osclófar Músaem Náisiúnta nua úrscothach an Ghorta Mhóir ag Páirc Bhéal na mBuillí go déanach i 2021. Agus iad maoinithe ag Fáilte Éireann, Westward Holdings Teo, i gcomhpháirtíocht le hIontaobhas Oidhreachta na hÉireann, beidh an Músaem ag cur ábhair i láthair ón gCartlann agus ag léirmhíniú scéal an Ghorta Mhóir in Éirinn do ghlúin nua chuairteoirí agus thaighdeoirí. Tá Iontaobhas Oidhreachta na hÉireann freagrach as seachadadh an tionscadail seo, a dhéanfaidh taithí shuaithinseach agus tharraingteach a sheachadadh ag Músaem Náisiúnta an Ghorta Mhóir, ag tairiscint ag an am céanna taithí chuairteora oidhreachta atá inbhuanaithe agus ar féidir leis na glúnta sin atá le teacht sult a bhaint aisti.

Maidir le hIontaobhas Oidhreachta na hÉireann

Bunaíodh Iontaobhas Oidhreachta na hÉireann i 2006 agus rialaítear é ag Bord deonach Iontaobhaithe. Tugann an tIontaobhas aire do raon éagsúil tithe stairiúla, garraithe agus fearann páirce in Éirinn, agus cuireann sé beocht iontu; ag an am céanna forbraíonn sé taithí nuálach do chuairteoirí sna háiteanna áille seo: 

Baineann pobail agus gnónna áitiúla leas as an Iontaobhas trí mheán na turasóireachta, na fostaíochta agus cláir rathúil oibre deonaí. Tá sé mar aidhm ag an Iontaobhas inbhuanaitheacht airgeadais a bhaint amach ag na háiteanna seo sa tslí go mbeidh rath orthu do na glúnta reatha agus do na glúnta atá le teacht. Is croíchuspóir í an inbhuanaitheacht timpeallachta, a bhfuil mar chuid di cosaint agus feabhsú ár n-oidhreachta nádúrtha sna háiteanna ar fad atá faoinár gcúram. 

Agus muid ag leanúint orainn de bheith ag roinnt na n-áiteanna iontach seo leis an bpobal ar bhealaí fiúntacha, creidimid ní amháin go mairfidh siad ach go mbeidh rath orthu agus go mbeidh na glúnta atá le teacht in ann sult a bhaint astu.

www.irishheritagetrust.ie

Strokestown House illustration
Fota House illustration
Johnstown Castle Estate illustration
Parnell Square illustration