Croíthailte Ceilte na hÉireann

Tá ríméad orainn bheith mar chuid de Chroíthailte Ceilte na hÉireann.

Bain sult as síocháin agus as suaimhneas Chroíthailte Ceilte na hÉireann ar do chuairt chuig an réigiún draíochtúil seo. Tá an chuid seo d´Éirinn gan mhilleadh, agus bíonn luas éagsúil ag baint leis an am anseo. Nuair a bhíonn do chuairt ar Mhúsaem Náisiúnta an Ghorta Mhóir, Páirc Bhéal na mBuillí, críochnaithe agat, déan cinnte de go bhféachann tú thart ar an réigiún tuilleadh. Bí ag fálróid thart ar mhóintigh fairsinge, agus ar shléibhte agus ar ghleannta maorga. Tabhair cuairt ar na bailte agus ar na sráidbhailte cois abhann atá breactha ar fud an réigiúin mheallacaigh seo. Tabhair am duit féin chun stopadh agus sult ceart a bhaint as an atmaisféar síochánta anseo, níl áit ar bith eile díreach cosúil leis. Chun tuilleadh eolais a fháil féach ar www.discoverireland.ie/irelands-hidden-heartlands

Ireland Hidden Heartlands
Strokestown House outline