Maidir le Páirc Bhéal na mBuillí & Músaem Náisiúnta an Ghorta Mhói

Is áit ar leith é Páirc Bhéal na mBuillí i gCroíthailte Ceilte na hÉireann, Contae Ros Comáin, a bhfuil mar chuid de Músaem Náisiúnta an Ghorta Mhóir, teach álainn Pallaidiach agus garraithe iontacha.

 

Ba le muintir Pakenham Mahon é an t-eastát seo ar feadh breis is 300 bliain agus rachaidh sé i bhfeidhm go mór ort. Cineál de thaisceadán todhchaí é, a thugann léargas dúinn ar an saol i dteach mór agus ar eastát le linn chuid de na blianta is achrannaí inár stair, trí shaol agus trí thaithí na ndaoine sin a chónaigh agus a d´oibrigh anseo.

 

Tá macallaí scéal Ghorta Mór na 1840í le cloisteáil go han-soiléir ar fad ag Béal na mBuillí. Bhí tionchar mór ag an nGorta ar thionóntaí an eastáit, chuaigh go leor acu ar imirce nó fuair siad bás, agus dúnmharaíodh iarúinéir an tí, an Maor Denis Mahon – ar thiarna talún áitiúil é –  i Mí na Samhna 1847, i lár an ghorta. Tá sé ceart agus cóir gur bunaíodh Músaem Náisiúnta an Ghorta Mhóir ag Páirc Bhéal na mBuillí i 1994, agus an Chartlann shuaithinseach bhundoiciméad á húsáid ann, cartlann a tháinig chun cinn le linn athchóiriú an Tí.

 

Ar feadh breis is 35 bliana ba a bhuíochas do dhaonchairdeas príobháideach ó Jim Callery agus Grúpa Westward, den chuid is mó, a cinntíodh teacht an phobail ar Pháirc Bhéal na mBuillí. I 2017 tugadh aitheantas do thiomantas fadtéarmach Jim Callery do Pháirc Bhéal na mBuillí nuair a bronnadh Gradam mór le rá an AE don Oidhreacht Chultúrtha / Europa Nostra air, sa chatagóir “Seirbhís Thiomanta don Oidhreacht”.