Trí chéad bliain staire agus oidhreachta, daoine agus dúchais, i gCroíthailte Ceilte na hÉireann.

Fáilte go Páirc Bhéal na mBuillí agus Músaem Náisiúnta an Ghorta Mhóir:

Neadaithe i gContae álainn Ros Comáin, tugann an áit ar leith seo léargas cruinn duit maidir le saol na nglúnta daoine a mhair agus a d´oibrigh anseo thar na blianta, gach duine acu ag cur a míre féin leis an scéal agus iad ag fágáil a loirg.

 

Tum tú féin i stair an Ghorta Mhóir agus tú ag tabhairt cuairte ar Mhúsaem Náisiúnta an Ghorta Mhóir, áit a mbeidh tú ag foghlaim faoin tionchar tubaisteach a bhí ag an imeacht fhíorthragóideach sin i stair na hÉireann ar mhuintir Ros Comáin agus ar mhuintir na hÉireann; sin nó lean céimeanna 1,490 fear, bean agus leanbh a shiúil an bealach romhat siar i 1847, agus tú ag tosú amach ar Shlí Náisiúnta an Ghorta Mhóir.

Explore Strokestown Park House

Déan iniúchadh

Bí linn ar thuras treoraithe thart ar Theach Pháirc Bhéal na mBuillí, Teach Mór Seoirseach Pallaidiach atá fíorálainn ar fad, agus a bhí mar bhaile ag muintir Pakenham Mahon ar feadh breis is 300 bliain, agus ina bhfuil an buntroscán, bunfhearas agus na bunfhabraicí ar fad fós le fáil ann. Féach thart ar na garraithe daingne stairiúla, ar an bhfearann páirce agus ar an gcoillearnach; nó bíodh cupán deas caife nó tae agus sneaic agat, agus tú ag ligean do scíthe le linn duit an t-atmaisféar a bhlaiseadh.

 

Inniu is é Iontaobhas Oidhreachta na hÉireann, eagraíocht neamhspleách neamhbhrabúis, a bhfuil cúram Pháirc Bhéal na mBuillí air, agus táimid ríshásta fáilte a chur roimh chuairteoirí ó ar fud na hÉireann agus ó gach cearn den domhan chuig an áit an-speisialta seo. Tá ábhar foghlama anseo do gach duine, ábhar ar féidir leat do spéis a mhúscailt agus sult a bhaint as; táimid ag súil le fáilte a chur romhatsa freisin.

museum icon
Strokestown house icon
flower icon
cup icon

Pleanáil do chuairt

National Famine Museum-Strokestown-Mahon_Gun-2.png

Músaem Náisiúnta an Ghorta Mhóir ag Páirc Bhéal na mBuillí

Meastar gurb é Gorta Mór na 1840í an tubaiste shóisialta aonair ba mhó a bhí ann san Eoraip sa 19ú hAois; scriosadh oileán na hÉireann aige agus fuair breis is dhá mhilliún duine bás nó chuaigh siad ar imirce, sin beagnach an ceathrú cuid de dhaonra iomlán na linne. Insíonn Músaem Náisiúnta an Ghorta Mhóir i mBéal na mBuillí scéal na caibidle tragóidí seo i stair na hÉireann trí fhocail agus trí scéalta na ndaoine céanna a bhí páirteach ann, ag léiriú ag an am céanna na cosúlachtaí idir é agus gortaí eile na tréimhse sin.

museum icon
Ó €9.25

Teach Pháirc Bhéal na mBuillí (Turas Treoraithe)

Bí linn ar thuras treoraithe a mhaireann uair an chloig thart ar Theach Pháirc Bhéal na mBuillí, baile mhuintir Pakenham Mahon ar feadh níos mó ná 300 bliain, agus áit a gceapfá nach ndeachaigh imeacht na mblianta i bhfeidhm air. Bíodh baint acu le taobh thuas staighre nó le taobh thíos staighre an tí, chuir gach glúin a gcaibidil féin le scéal an Tí Mhóir Phallaidiaigh seo.

 

Strokestown house icon
Ó €9.25
Strokestown Park House Tour
Strokestown Park Roscommon

Garraithe Pháirc Bhéal na mBuillí

Tá rud éigin do chách á thairiscint ag 6 acra na ngarraithe daingne ag Páirc Bhéal na mBuillí.
Ón bhfaiche cróice agus teach samhraidh athchóirithe, go dtí an garraí pléisiúir agus an garraí torthaí agus glasraí. Faigh amach faoi shamplaí de phlandaí andúchasacha a bailíodh ó ar fud an domhain ag Henry Pakenham. Féach thart ar an gconair gharraí nua do leanaí, nó siúil thart tríd an gcoillearnach, mar a bhfuil samplaí breátha Feá agus Darach lánfhásta le fáil, a plandaíodh breis is 300 bliain ó shin ag Thomas Mahon. Bain sult as an gciumhsóg bhláthanna, as an gceapach raithní, as lochan na lilí, as an ngarraí rósanna Victeoiriach agus as an teach gloine fíniúna. Sna garraithe daingne is féidir leat fáil amach faoi stair na ngarraithe agus faoin tslí gur úsáideadh iad ar bhealaí éagsúla thar na blianta, do spriocanna táirgíochta agus pléisiúir.

flower icon
Ó €9.25

Slí Náisiúnta an Ghorta Mhóir

Lean céimeanna 1,490 duine, a shiúil an bealach 165km seo ó Eastát Pháirc Bhéal na mBuillí go Cé Theach an Chustaim i mBaile Átha Cliath, ar Shlí Náisiúnta an Ghorta Mhóir, cosán nua stairiúil agus idirghníomhach, a bhfuil Pas/Treoirleabhar agus Léarscáil OSI mar chuid de. Is Cosán creidiúnaithe é an Cosán Oidhreachta agus Ealaíon seo ar feadh 165km ó Pháirc Bheal na mBuillí, Co. Ros Comáin trí 6 chontae go Baile Átha Cliath.

National Famine Way
Shop and Cafe at Strokestown Park

Siopa & Caifé Pháirc Bhéal na mBuillí

Tá an oiread sin le feiceáil agus le déanamh anseo ag Páirc Bhéal na mBuillí. Mar sin de, más cuairteoir nua thú, nó más rud é go bhfuil na t-ádh ort bheith i do chónaí sa chuid álainn seo den tír, bheimis ríshásta fáilte  a chur romhat chuig ár Siopa agus ár gCaifé. Díolaimid rogha sainleabhar, bronntanas, seodra a rinneadh in Éirinn agus samplaí ceardaíochta áitiúla; is féidir leat cuimhneachán de do chuairt a fháil, nó bronntanas speisialta do dhuine éigin, fiú más tú féin atá i gceist! Díolaimid freisin macasamhlacha a bhaineann leis an nGorta Mór, cóip d´Achainí Cloonahee san áireamh.

Cartlann Pháirc Bhéal na mBuillí

Is taifead críochnúil é Cartlann Pháirc Bhéal na mBuillí ar stair eacnamaíoch, shóisialta agus eastáit thar thréimhse 300 bliain, a bhaineann leis an 19ú agus leis an 20ú haois, agus a thugann fíorléargas ar an saol ar cheann de mhóreastáit na hÉireann. Tá mar chuid di na mílte doiciméad a bhaineann le Gorta Mór na 1840í.

News

Poster describing the open day being held at the national Famine Museum on the 14th of June with tours at 10 am, 12 Noon, 2pm and 4pm

Local Museum day

 ‘Local Museum Day’ at Re-imagined National Famine Museum, Strokestown Park, Roscommon Tuesday 14th June 2022     Following a €5 million investment, the newly developed

Read More »

What People Say