Conas Teacht Anseo & Páirceáil

Conas teacht anseo

Tá Páirc Bhéal na mBuillí suite i lár bhaile mór Bhéal na mBuillí ar Shráid an Bhábhúin. Tá sé 144km ó Bhaile Átha Cliath agus 23km ón Longfort ar an N5.

Comhordanáidí: N53 777940/W-8.097939

Páirceáil

Tá neart spás páirceála ar fáil agus cuirtear fáilte roimh bhusanna.

Strokestown-Park-Aerial-Photo-cropped.jpg

Rochtain

Tá Músaem Náisiúnta an Ghorta Mhóir, an Caifé agus an Siopa Bronntanas ar fad inrochtana ag cathaoireacha rothaí.  Tá dromchla gairbhéil ar na Garraithe agus ar Chosán na Coillearnaí. Tá bunurlár an Tí inrochtana ag cathaoireacha rothaí agus beidh an fhoireann lántoilteanach cabhrú leat. Is cúis aiféaltais dúinn é go bhfuil rochtain ar chéad urlár an Tí srianta; tá eolas curtha ar fáil againn faoi na seomraí seo i bhfillteán ag an deasc fáiltithe, áfach.

Cuirtear fáilte roimh mhadraí cuidithe sa teach, ar na tailte, sa siopa agus sa chaifé. Cuirtear uisce ar fáil taobh amuigh do mhadraí na gcuairteoirí. Ar mhaithe le compord agus sábháilteacht chuairteoirí eile, ba chóir madraí a choimeád ar iall ghearr i gcónaí.