Eolas Cuairte

Eolas Ginearálta

Táimid ag súil le fáilte a chur romhat teacht go Páirc Bhéal na mBuillí agus molaimid go gcaithfeá 3 uair an chloig anseo chun an láithreán iomlán a fheiceáil.

 

Dá mba mhian leat do chuid riachtanas ar leith a phlé linn cuir glaoch ar ár bhfoireann Seirbhísí Cuairteora ag 071 963 3013. Bheimis buíoch díot dá ndéanfá teagmháil linn roimh ré sa tslí gur féidir linn do chuairt a phleanáil leat.

Uaireanta Oscailte

Earrach/Samhradh – 17 Márta go 31 Deireadh Fómhair

Uaireanta Oscailte: 10:30rn go 5:30in.

Turais Threoraithe thart ar an Teach ar 12:00in, 2:00in agus 4.00in.

Fómhar/Geimhreadh – 1 Samhain go 16 Márta

Uaireanta Oscailte: 11:00 – 4.00 in.

Turas Treoraithe thart ar an Teach ar 2.00in.

Praghsanna

Tá san áireamh sa táille iontrála an Turas Treoraithe thart ar an Teach, Músaem Náisiúnta an Ghorta Mhóir (féinthreoraithe), agus na Garraithe. Tá Garraithe na Coillearnaí saor in aisce.

 

Duine Fásta: €14.00

Lascaine: Pinsinéirí & Mic Léinn €12.50

Leanbh: €6.00 (Faoi bhun 5 bliana: Saor in aisce)

Ticéad Teaghlaigh: €29.00 (Uasmhéid 2 Duine Fásta & 4 Leanaí)

 

Do ghrúpaí thar 10 duine: €11.50