Slí Náisiúnta an Ghorta Mhóir

Lean céimeanna 1,490 duine, a shiúil an bealach 165km seo ó Eastát Pháirc Bhéal na mBuillí go Cé Theach an Chustaim i mBaile Átha Cliath.

"A beautiful, smart way of embracing history, embracing the country, embracing tourism, keeping the economy afloat....the best initiative for Irish tourism since the Wild Atlantic Way" Ryan Tubridy, RTE (National Broadcaster)

Lean céimeanna 1,490 duine, a shiúil an bealach 165km seo ó Eastát Pháirc Bhéal na mBuillí go Cé Theach an Chustaim i mBaile Átha Cliath, ar Shlí Náisiúnta an Ghorta Mhóir, cosán nua stairiúil agus idirghníomhach, a bhfuil Pas/Treoirleabhar agus Léarscáil OSI mar chuid de. Is Cosán creidiúnaithe é an Cosán Oidhreachta agus Ealaíon seo ar feadh 165km ó Pháirc Bheal na mBuillí, Co. Ros Comáin trí 6 chontae go Baile Átha Cliath. Téann mórchuid de in aice leis an gCanáil Ríoga ar chosáin chothroma agus a bhfuil dromchla maith orthu.

Beidh tú go hiomlán tumtha sa taithí

Is Cosán féintreoraithe é Slí Náisiúnta an Ghorta Mhóir a léiríonn turas mí-ámharach 1,490 eisimirceach gorta a shiúil ó Pháirc Bhéal na mBuillí go longa i mBaile Átha Cliath i 1847 i lár an Ghorta Mhóir.

Tá stair agus cultúr ag baint leis an gCosán seo atá fíorspéisiúil ar fad, agus beidh tú go hiomlán tumtha sa taithí.

Tá scéal an Chosáin dírithe ar aistear Daniel Tighe, a bhí dhá bhliain déag d´aois ag an am – bhí sé i measc na ndaoine a thug faoin tsiúlóid le linn an Ghorta ó Pháirc Bhéal na mBuillí – agus creid é nó ná creid mhair sé trí thuras an uafáis go Québec Cheanada i 1847. Déantar athshamhlú ar aistear Daniel i vignettes nó scéilíní beaga a scríobh an t-údar Marita Conlon-McKenna, údar a bhfuil gradaim buaite aici. Tá na scéalta seo ceangailte le breis is tríocha péire de bhróga cré-umha leanaí i stíl an 19ú haois, iad scaipthe ar fud an bhealaigh. Ar an tslí seo tabharfar ábhar machnaimh duit agus tú i mbun an Chosáin.

National Famine Way Passport
National Famine Way Shoes memorial

Pas/Treoirleabhar le Slí Náisiúnta an Ghorta Mhóir

Tugtar cuireadh do na rannpháirtithe bheith ina Siúlóirí atá Cláraithe go hOifigiúil a fhaigheann an Pas/Treoirleabhar nua, Ticéad pearsantaithe Loinge agus an Teastas Críochnaithe. Más siúlóir ócáideach thú, más rothaí thú nó duine a bhfuil spéis acu sa stair, nó má tú ar turas lae le do chlann, bain sult as an gcosán ar luas a oireann duitse. Is rogha sábháilte caitheamh aimsire é seo atá ar fáil ar fud na bliana; tá cuaillí eolais agus áiteanna le fanacht ann ar fud an bhealaigh; is féidir an cosán a dhéanamh ina chodanna nó d´aon iarracht amháin.

Tugann an Pas/Treoirleabhar neart eolais duit, idir treoshuíomh le léarscáil OSI, mar a gcuirtear béim ar an stair áitiúil, na sainchomharthaí cultúrtha agus na háiseanna atá le fáil ar fud an bhealaigh. Bristear iad seo síos i gcodanna éagsúla ó 1km go 15km, trí Ros Comáin, an Longfort, an Iarmhí, an Mhí, Cill Dara, Fine Gall, ag críochnú suas i lár Chathair Átha Cliath. Is féidir leat do dhul chun cinn a thaifeadadh ar an bPas le 27 stampa céime. Bronntar teastas críochnaithe ort chun do ghnóthachtáil a chomóradh ag deireadh an Chosáin in EPIC, Músaem Imirce na hÉireann, Baile Átha Cliath. Beidh tú i dteideal lascainí a fháil i roinnt iarsmalann ar fud an bhealaigh leis an bPas freisin.

Tá Closaip á forbairt faoi láthair do Shlí Náisiúnta an Ghorta Mhóir mar ar féidir leat foghlaim faoin stair áitiúil fhíorspéisiúil a bhaineann leis an mbealach. Is féidir leat éisteacht le Daniel Tighe agus é ag insint a scéil ó “’47 an Bhróin”; déantar athshamhlú ann ar gach ceann de na spásanna agus de na háiteanna sin a ndeachaigh sé tríothu le cur síos a dhéanamh ar an gcaoi a raibh siad i Mí na Bealtaine 1847.

Is comhoibriú comhtháite Contaetha é Slí Náisiúnta an Ghorta Mhóir idir Músaem Náisiúnta an Ghorta Mhóir, Uiscebhealaí Éireann agus na Comhairlí Contae sin a dtéann an bealach tríothu. 

Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le bheith i do shiúlóir oifigiúil téigh chuig www.nationalfamineway.ie / nó cuir glaoch ar 353 (0)71 963 3013.

Scannán Náisiúnta Scéalta Bróg Bhealach an Ghorta