Seó Bóthair Ghuthanna an Ghorta Mhóir “Laochra an Ghorta Mhóir”

I 2020 sheol Músaem Náisiúnta an Ghorta Mhóir ag Páirc Bhéal na mBuillí agus Iontaobhas Oidhreachta na hÉireann Seó Bóthair Ghuthanna an Ghorta Mhóir “Laochra an Ghorta Mhóir”, sraith ar líne dhoiciméadchlár atá ar fáil chun bheith ag breathnú orthu anseo ag www.greatfaminevoices.ie/famine-heroes/. Tá scéalta le fáil iontu maidir le conas déileáil le heipidéimí, agus léiríonn siad ómós do chúramóirí agus d´oibrithe líne thosaigh, i lár na 1800í agus inniu. Faigh amach faoi na “Laochra Gorta” seo, leithéidí an Cunta Strzelecki ón bPolainn, a chabhraigh chun breis is 200,000 leanbh ocrach a bheathú i scoileanna ar fud iarthar na hÉireann; an pobal Seactách as Oklahoma, a chabhraigh le Feachtas Faoisimh an Ghorta Mhóir go gairid tar éis dóibh féin bheith díbeartha as a n-áit dúchais ar “Chosán na nDeor”; agus Mná Rialta Liatha Montréal, a thugadh aire d´eisimircigh a bhí buailte ag an tífeas i mbotháin fhiabhrais na cathrach.

Ba é a spreag Seó Bóthar Ghuthanna an Ghorta Mhóir ná an cuardach do na 1,490 iarthionónta ar cuireadh iachall orthu dul ar imirce go Meiriceá Thuaidh ó eastát an Mhaoir Denis Mahon ag Páirc Bhéal na mBuillí, mar a bhfuil Músaem Náisiúnta an Ghorta Mhóir suite anois, i lár an Ghorta Mhóir i 1847. Is féidir leat níos mó a fhoghlaim faoina scéal anseo: www.strokestownpark.ie/famine/walk/. Is é atá sa Seó Bóthair ná sraith imeachtaí tí oscailte agus imeachtaí fíorúla sna Stáit Aontaithe, Ceanada agus sa Bhreatain Mhór a thugann le chéile imircigh Éireannacha, sliocht na n-imirceach céanna, agus baill a bpobail chun cuimhní agus scéalta teaghlaigh a roinnt maidir le teacht as Éirinn go Meiriceá Thuaidh agus an Ríocht Aontaithe, go háirithe le linn tréimhse an Ghorta Mhóir agus ina dhiaidh sin.

Le Guthanna an Ghorta Mhóir, tá naisc tógtha againn idir muid féin ag Músaem Náisiúnta an Ghorta Mhóir ag Béal na mBuillí, agus Diaspóra na hÉireann i gCeanada, na Stáit Aontaithe agus sa Ríocht Aontaithe, agus sna blianta atá le teacht tá súil againn na caidrimh seo a fhorbairt a thuilleadh. Ligeann na doiciméadchláir seo do dhaoine ar fud an domhain athcheangal lena gcuid fréamhacha agus lena gcuid sinsear Éireannach. Maoinítear Seó Bóthair Ghuthanna an Ghorta Mhóir ag Clár Tacaíochta Eisimirceach Rialtas na hÉireann.

Tá rogha de na cuimhní agus de na scéalta teaghlaigh seo tar éis a bheith curtha ar fáil do chách ar chartlann ar líne an Ghorta Mhóir: http://greatfaminevoices.ie.

 

Le haghaidh ceisteanna, téigh i dteagmháil leis an Dr Jason King ag Iontaobhas Oidhreachta na hÉireann:  faminestudies@irishheritagetrust.ie.

 

 

Emigrant Support Fund logo