Scoil Samhraidh an Ghorta Mhóir

29 Bealtaine 2021

Declan O Rourke, Famine Summer School

Comhdháil bhliantúil idirnáisiúnta is ea Scoil Samhraidh an Ghorta Mhóir a eagraítear i gcomhar lenár gcuid comhpháirtithe acadúla, Ollscoil Quinnipiac, Connecticut, baile Institiúid Ghorta Mór na hÉireann. Gach bliain déantar sealaíocht idir Quinnipiac agus Béal na mBuillí don scoil samhraidh.

Cuirimid fáilte roimh thoscairí ó ar fud an domhain, in éineacht le fochéimithe agus príomhcheannairí idirdhisciplíneacha an Ghorta Mhóir, a thagann le chéile chun a gcuid eolais agus a gcuid saineolais a roinnt, agus chun an taighde is déanaí atá déanta acu a chur i láthair agus a phlé.

Roghnaímid téama difriúil gach bliain. Is é an teideal a bheidh ar chomhdháil 2021, atá le tionól i mBéal na mBuillí, ná ´Tiarnaí Talún agus Tionóntaí, Idir Mhaith, Dhona agus Ghránna´; beidh mar chuid de scéal duine de na tiarnaí talún is míchlúití le linn an Ghorta Mhóir, an Maor Denis Mahon, a bhíodh ina úinéir ar Theach Pháirc Bhéal na mBuillí; duine é a dhíshealbhaigh a lán dá chuid tionóntaí ón eastát, agus a chabhraigh le 1,490 acu dul ar imirce i Mí na Bealtaine 1847.

Seo cuid de bhuaicphointí Scoil Samhraidh an Ghorta Mhóir ag Páirc Bhéal na mBuillí go dtí seo: ardán “Déanann Ros Comáin ceangal: Ag Tógáil Pobail trí Scéalaíocht Roinnte” le hinimircigh nua go hÉirinn atá ina gcónaí i mBealach an Doirín; seoladh shuíomh gréasáin Seó Bóthair Ghuthanna an Ghorta Mhóir mar a bhfuil le feiceáil Ceanadaigh agus Meiriceánaigh ar de shliocht Éireannach iad, agus iad ag roinnt cuimhní agus scéalta a muintire maidir le teacht as Éirinn go Meiriceá Thuaidh; agus go háirithe an t-amhránaí agus an scríbhneoir Declan O´Rourke i mbun comhrá leis an Ollamh Christine Kinealy, nuair a chan sé amhráin óna albam “Chronicles of the Great Irish Famine”, albam a bhfuil gradaim buaite aige, sa leabharlann i dTeach Pháirc Bhéal na mBuillí. Ócáid thochtmhar a bhí ann bheith ag éisteacht le Declan agus é ag canadh faoin nGorta Mór i mbaile Mhúsaem Náisiúnta an Ghorta Mhóir.

Féach anseo an dréachtchlár do chomhdháil 2021. Táimid ag déanamh pleananna cheana féin do Scoileanna Samhraidh eile sa todhchaí, mar sin de bí ag seiceáil anseo go rialta chun tuilleadh nuashonruithe a fháil.