Músaem Náisiúnta an Ghorta Mhóir ag Páirc Bhéal na mBuillí

“Our families are really and truly suffering in our presence and we cannot much longer withstand their cries for food.  We have no food for them, our potatoes are rotten and we have no grain”.
Cloonahee Petition
22 August 1846
National Famine Museum Panels Strokestown House

Meastar gurb é Gorta Mór na 1840í an tubaiste shóisialta aonair ba mhó a bhí ann san Eoraip sa 19ú hAois; scriosadh oileán na hÉireann aige agus fuair breis is dhá mhilliún duine bás nó chuaigh siad ar imirce, sin beagnach an ceathrú cuid de dhaonra iomlán na linne. Insíonn Músaem Náisiúnta an Ghorta Mhóir i mBéal na mBuillí scéal na caibidle tragóidí seo i stair na hÉireann trí fhocail agus trí scéalta na ndaoine céanna a bhí páirteach ann, ag léiriú ag an am céanna na cosúlachtaí idir é agus gortaí eile na tréimhse sin.

 

Nuair a bhí Jim Callery, bunaitheoir Ghrúpa Westward, ag féachaint thart ar an teach tar éis don ghrúpa é a cheannach i 1979, tháinig sé ar litreacha agus ar dhoiciméid a bhain leis an eastát. Ina measc bhí litir ón mbliain 1846, agus a scríobhadh chuig an Maor Denis Mahon, a bhíodh ina úinéir ar Pháirc Bhéal na mBuillí. Duine dá chuid tionóntaí a bhí ann, é ag impí air cineál éigin faoisimh a thabhairt ós rud é go raibh teipthe ar bharr na bprátaí. Ní raibh sa litir seo ach an tús; de réir mar a tháinig i bhfad níos mó ábhair chun cinn ba léir gur thug Cartlann Pháirc Bhéal na mBuillí léargas soiléir agus mothúchánach ar fhírinní an tsaoil in Éirinn le linn an Ghorta Mhóir; meastar anois é a bheith ar cheann de na bailiúcháin is mó ar domhan d´ábhar a bhaineann leis an ngorta.

 

Agus bunfhoinsí agus bundéantáin á n-úsáid acu, insíonn Músaem Náisiúnta an Ghorta Mhóir scéalta duit faoi thionóntaí agus faoi thiarnaí talún, faoin gcostas daonna agus faoin tionchar fadtéarmach. Treoraítear thú ar thuras tríd an ocras agus an díshealbhú, tríd an imirce agus tríd an eisimirce chuidithe, trí bhásanna tragóideacha agus trí dhúnmharuithe; tugtar léargas duit freisin maidir le himeacht fhíorthubaisteach a d´athraigh Éire go deo. Táimid ag súil le fáilte a chur romhat.