Cartlann Pháirc Bhéal na mBuillí

Is taifead críochnúil é Cartlann Pháirc Bhéal na mBuillí ar stair eacnamaíoch, shóisialta agus eastáit thar thréimhse 300 bliain, a bhaineann leis an 19ú agus leis an 20ú haois, agus a thugann fíorléargas ar an saol ar cheann de mhóreastáit na hÉireann.

Tá mar chuid di na mílte doiciméad a bhaineann le Gorta Mór na 1840í, agus meastar tábhacht náisiúnta agus idirnáisiúnta a bheith ag baint leis an gCartlann. Ba é Jim Callery a tháinig ar an ábhar seo de thaisme i 1979, agus é ag féachaint thart ar an teach tar éis é a bheith ceannaithe, agus ba de thairbhe an ábhair chéanna a bunaíodh Músaem Náisiúnta an Ghorta Mhóir ag Béal na mBuillí, áit ar féidir le cuairteoirí foghlaim faoin gcaibidil thragóideach seo i stair na hÉireann trí scéalta na ndaoine, na dtionóntaí agus na dtiarnaí talún sin a mhair tríd an tréimhse sin.

Tá mar chuid den Chartlann taifid ligean ar cíos agus léasanna, comhfhreagras, taifid saothair agus airgeadais, chomh maith le hainmneacha agus le scéalta na dtionóntaí, na gcoiteoirí agus na saothraithe: na 1,490 fear, bean agus leanbh sin san áireamh ar cuireadh iachall orthu dul ar imirce i 1847; an uasalaicme, na maoir agus na hidirghabhálaithe, na ceardaithe agus na trádálaithe a raibh an t-eastát mar chuid lárnach dá saol agus iad ag brath air. Ina theannta sin tá mar chuid di bailiúchán ó thréimhse dheireanach an 19ú haois de chlaonchlónna phláta ghloine, bailiúchán grianghrafadóireachta neamhchoitianta a bhfuiltear tar éis é a dhigitiú go proifisiúnta.

I 2018 ceapadh Coiste Comhairleach Idirnáisiúnta chun comhairle a thabhairt faoi thodhchaí na Cartlainne agus dá thairbhe sin ceapadh cartlannaí gairmiúil lánaimseartha i 2019. Tá Martin Fagan tar éis a bheith ag obair ar athlonnú agus ar chatalógú na Cartlainne agus é mar aidhm aige an bailiúchán tábhachtach seo a chosaint do na glúnta atá le teacht, á dhéanamh inrochtana ag taighdeoirí agus ag daingniú a chlú mar acmhainn scolártha shárluachmhar.

Más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin gCartlann déan teagmháil linn ag: info@strokestownpark.ie.

“Go mear tá stór ríthábhachtach á dhéanamh de Chartlann Bhéal na mBuillí do staraithe an Ghorta Mhóir agus chóras na n-eastát in Éirinn, ach is áis í freisin atá iontach so-láimhsithe ar fad. Timpeallacht taighde atá fáilteach don lucht léinn ar fud an domhain atá ann.”
An Dr. Mark G McGowan, Ollamh le Stair, Ollscoil Toronto, Ceanada.
Strokestown House outline