An Gorta

Áit fhíorálainn ar fad is ea Páirc Bhéal na mBuillí chomh maith le bheith ar cheann de na suíomhanna a bhí páirteach i dtragóid náisiúnta. Tabhair cuairt ar Mhúsaem Náisiúnta an Ghorta Mhóir chun an scéal a fhiosrú agus chun foghlaim faoin tubaiste náisiúnta is mó i stair na hÉireann.

National Famine Museum-Strokestown-Mahon_Gun-2.png

Músaem Náisiúnta an Ghorta Mhóir ag Páirc Bhéal na mBuillí

Meastar gurb é Gorta Mór na 1840í an tubaiste shóisialta aonair ba mhó a bhí ann san Eoraip sa 19ú hAois; scriosadh oileán na hÉireann aige agus fuair breis is dhá mhilliún duine bás nó chuaigh siad ar imirce, sin beagnach an ceathrú cuid de dhaonra iomlán na linne. Insíonn Músaem Náisiúnta an Ghorta Mhóir i mBéal na mBuillí scéal na caibidle tragóidí seo i stair na hÉireann trí fhocail agus trí scéalta na ndaoine céanna a bhí páirteach ann, ag léiriú ag an am céanna na cosúlachtaí idir é agus gortaí eile na tréimhse sin.

Scoil Samhraidh an Ghorta Mhóir

26 – 30 May 2021 (to be confirmed)

Comhdháil bhliantúil idirnáisiúnta is ea Scoil Samhraidh an Ghorta Mhóir a eagraítear i gcomhar lenár gcuid comhpháirtithe acadúla, Ollscoil Quinnipiac, Connecticut, baile Institiúid Ghorta Mór na hÉireann. Gach bliain déantar sealaíocht idir Quinnipiac agus Béal na mBuillí don scoil samhraidh.

Singer-songwriter Declan O’Rourke performed songs from his latest album “Chronicles of the Great Famine” as part of his conversation with Professor Christine Kinealy of Quinnipiac University, Connecticut, at The Irish Famine Summer School, at Strokestown Park, Roscommon.
 More info http://www.strokestownpark.ie/singer-songwriter-declan-orourke-performs-at-famine-summer-school/ 
Photo: James Connolly
22JUN18
Free Image NO FEE
Great Famine Voices Roadshow

Seó Bóthair Ghuthanna an Ghorta Mhóir “Laochra an Ghorta Mhóir”

I 2020 sheol Músaem Náisiúnta an Ghorta Mhóir ag Páirc Bhéal na mBuillí agus Iontaobhas Oidhreachta na hÉireann Seó Bóthair Ghuthanna an Ghorta Mhóir “Laochra an Ghorta Mhóir”, sraith ar líne dhoiciméadchlár atá ar fáil chun bheith ag breathnú orthu anseo ag www.greatfaminevoices.ie/famine-heroes/. Tá scéalta le fáil iontu maidir le conas déileáil le heipidéimí, agus léiríonn siad ómós do chúramóirí agus d´oibrithe líne thosaigh, i lár na 1800í agus inniu.

Slí Náisiúnta an Ghorta Mhóir

Lean céimeanna 1,490 duine, a shiúil an bealach 165km seo ó Eastát Pháirc Bhéal na mBuillí go Cé Theach an Chustaim i mBaile Átha Cliath, ar Shlí Náisiúnta an Ghorta Mhóir, cosán nua stairiúil agus idirghníomhach, a bhfuil Pas/Treoirleabhar agus Léarscáil OSI mar chuid de. Is Cosán creidiúnaithe é an Cosán Oidhreachta agus Ealaíon seo ar feadh 165km ó Pháirc Bheal na mBuillí, Co. Ros Comáin trí 6 chontae go Baile Átha Cliath. Téann mórchuid de in aice leis an gCanáil Ríoga ar chosáin chothroma agus a bhfuil dromchla maith orthu.

National Famine Way
Strokestown Famine Archive

Cartlann Pháirc Bhéal na mBuillí

Is taifead críochnúil é Cartlann Pháirc Bhéal na mBuillí ar stair eacnamaíoch, shóisialta agus eastáit thar thréimhse 300 bliain, a bhaineann leis an 19ú agus leis an 20ú haois, agus a thugann fíorléargas ar an saol ar cheann de mhóreastáit na hÉireann. Tá mar chuid di na mílte doiciméad a bhaineann le Gorta Mór na 1840í.